Mönsterås Båtklubb 

   

Mönsterås Båtklubbs Miljöplan

Miljöansvarig Joakim Nyquistmiljplanmbk.pdf

Vice Ordförande har ordet

 

Hej klubbmedlemmar!

 

2017 har varit ett både arbetskrävande och kost samt år.

Året började inte så roligt med högvatten som lyfte bryggor från sina fundament plus allt annat material som flöt omkring och hamnade långt uppe på land. Stugan var riktigt illa ute det saknades endas 15 cm från att det kommit in på golvet. De som ställde upp med att återställa förödelsen skall ha ett stort tack, det kunde ha blivit stora kostnader annars.

Klubben firade 50 års jubileum under året (lördagen 19 augusti). Dagen började i Lakhamn vid klubbstugan med diverse utställare, tävlingar, ponnyridning och SSRS med många besökare.

Senare på kvällen börjades med invigning av båthus C av kommunalrådet Anders Johansson.

Därefter bjöds det till mat och dans i båthus B. En lyckad dag tack vare medlemmar som ställde upp.

Vårt gamla båthus A har nu blivit renoverat och liknar övriga båthus, detta tack var några klubbmedlemmars trägna arbete, ett stort TACK till er. Båthus C har blivit asfalterat till en rimlig kostnad tack vare kassörens uppmärksamhet. Även detta år avgick buss till båtmässan i Älvsjö.

Gästhamnen har haft av c:a 140 övernattningar.

Nu måste vi börja ”samla i ladorna igen” detta tagit mycket av vår ekonomi.

Under året har jag fått ikläda mig rollen som ordförande utav olika anledningar,

Men jag hoppas att vi kan få fram en ny ordförande för 2018.

 

TACK TILL ER SOM STÄLLER UPP FÖR KLUBBEN.

 

V. Ordförande Roland Nyquist.

 

 

 

 

MBK:s Båtssektion

BÅTHUS

 

Allt arbete med båthus A är nu avslutat. Ett stort Tack till er som lagt ned många arbetstimmar på båthus A. Mycket bra jobbat.

Bryggan lyfts på plats efter stormen.

 

BOJ EKAN

 

Boj ekan är nu sjösatt, motor inköpt och är nu klar för arbetsuppgifter.

Christer, Allan, Tomas, Sten, Henrik.

 

Med hopp om en bra båtsäsong

 

 

 

 

MBK: Hamnsektionen

LAKHAMN

 

Alla skador är reparerade efter stormen. Tack alla inblandade

Under året behöver vi se över båtplatserna för att försöka breda de

små platserna. Ny hamnfogde för Lakhamn är Mickael Sjöberg.

Vi önskar honom lycka till.

 

LOTSEN

Även här är allt reparerat. Tyvärr så ser vi nya skador mellan bryggorna och land där det har rasat. Detta blir den stora utmaningen i år. Ny hamnfogde är Herman Medhammar. Vi önskar honom lycka till.

 

Ha en bra båtsommar

Hamnsektionen

 

 

Aktiviteter

  

Arbetsdagar gäller för medlemmar som ligger i hamnar eller båthusområde

Arbetsplikten för 2018 motsvarar 3 timmar eller 900: -

Följande arbetsdagar 

28 April och 5 maj kl.09.00-12.00

 

 

Vid båthuset


Torrsättning:                    

Lördag 22 Sep. med lyft kl.10.00-12.00, spel kl.12.00-14.00. Båthuset

Lördag   6 Okt. med lyft kl.10.00-12.00, spel kl.12.00-14.00. Båthuset


Ni som skall lyfta anmäler er till Allan Jacobsson senast veckan

innan lyftdagen. 

Tel 0499-23711/0702-49 84 98


Ni som skall använda spel/ramp anmäler er till Christer Larsson

Senast veckan innan på tel. 0499-144 45 / 0706-70 94 65


Övrig tid för sjösättning och upptagning kostar 75: - extra/gång för medlem. Icke medlem 150:-/gångStyrelsemöte:                                              19 sept. kl. 17.30   Klubbstugan

Klubbmöte:                        

19 sept. kl. 19.00   Klubbstugan

Styrelsemöte:                                              12 dec.  kl. 18.00   Klubbstugan


2019

Styrelsemöte:                      

13 feb.  kl. 18.00   Klubbstugan 

Årsmöte:       

27 feb.  kl. 19.00   Klubbstugan

                                           

 

 

Säkerhetsbesikta din båt genom våra besiktningsmän i klubben.


Om du vill veta mer om hur du skall göra för att säkerhetsbesikta din båt. Tag kontakt med Joakim Nyqvist


FUNGERAR DIN BRANDSLÄCKARE?