Mönsterås Båtklubb 

   

Mönsterås Båtklubbs Miljöplan

Miljöansvarig Joakim Nyquistmiljplanmbk.pdf

Ordförande har ordet

 

 

Sommaren är snart här.

 

 

Hej alla medlemmar!

 

Just nu i en orolig tid runtomkring oss känns det ändå positivt att få tänka på en annalkande härlig båtsommar. Skatorna bygger högt och förr trodde man att det då blir en fin sommar. Känns ju positivt det också.

På årsmötet valdes en ny kassör. Göran Wretås, som har varit kassör i klubben förut. Vi hälsar honom välkommen tillbaka i klubben igen.

Vi behöver få in fler medlemmar som är intresserade av förtroendeuppdrag i klubben.  En ungdomssektion skulle också vara en tillgång. Vi behöver en ungdomsledare som kan ta tag i den uppgiften.

Platsen som revisor är vakant. Hör gärna av er till mig eller styrelsen om någon är intresserad.

Många av sportfiskarna som har sjösatt i våra hamnar har swishat en avgift så vi har fått in en hel del pengar på det. Positivt!

Vi hade en midsommarfest i klubbstugan. Tyvärr var det inte så många som kom men vi som var där hade en trevlig dag/kväll.

Förra hösten hade vi en grillfest tillsammans med Borgholms båtklubb. Det blev en lyckad dag/kväll med många gäster. Det ligger film upplagt på Youtube från den dagen. Sök på Mönsterås båtklubb-Lakhamn 2019

Lördag 29/8 träffas vi igen för en gemensam kräftskiva/grillfest tillsammans med Borgholms båtklubb. Var och en tar med sig vad man vill äta/dricka. Lite hålltider: Vi samlas vid klubbstugan kl. 14.00 för lite gemensamma aktiviteter. 18.00 tänder vi grillen för dom som vill grilla. Vi bjuder på kaffe och kaka. Varmt välkomna!

 

Tack till alla förtroendevalda som ställer upp och gör klubben till vad den är!

 

Nu blickar vi framåt mot ett nytt år med nya möjligheter och hoppas på ännu en fin båtsäsong.

 

Ordförande, Johnny Fager

 

 

 

 

 

MBK:s Båtssektion

Hej alla på båthusområdet, nu ser vi fram mot en ny sommar med fint väder

och trevlig båttur.

 

Ytterligare muddring har utförts av Alvinsson vid sjösättningskajen. Jobbet

utfördes som vanligt med bravur.

 

För övrigt har det inte hänt mycket mer än att telemasten i hörnet utanför

området snart är på plats. Hoppas på bättre mobilräckvidd framöver.


 

 

Vi önska er en fin båtsommar!

Thomas, Allan, Henrik, Sten och Christer      

 

Bildbeskrivning

MBK: Hamnsektionen

Under våren monterades skyltar upp med information om sjösättningsavgift för icke medlemmar vid sjösättningsramperna vid Lotsen och Lakhamn. Under hela året har detta genererat intäkter till klubben via swish-betalningar.

 

Vid Lotsen har ett arbete, med att säkra schaktkanten under de fasta bryggorna, startats upp för att undvika att dessa undermineras. Detta arbete kommer att fortsätta etappvis under kommande år. Utbyte av kättingar till den äldre flytbryggan har också utförts. 

 

Beslut har tagits skapa fyra andelsplatser för större båtar på den inre delen av gästbryggan. Material är inköpt och arbetet kommer att färdigställas inför sjösättning våren 2020.

 

Hoppas vi träffas under kommande arbetsdagar!

 

Skepp å hoj!

Patrik, Herman, Mickael, Ingemar och Kurt 

 

 

Aktiviteter

  

Arbetsdagar gäller för medlemmar som ligger i hamnar eller båthusområde

Arbetsplikten för 2020 motsvarar 3 timmar eller 900: -

Följande arbetsdagar 

25 April och 2 maj kl.09.00-12.00

 

 

Vid båthuset


Sjösättning:                    

Lördag den 9 maj med lyft kl. 10.00-12.00, spel kl. 12.00-14.00. Båthuset.

Lördag den 23 maj med lyft kl. 10.00-12.00, spel kl. 12.00-14.00. Båthuset.

 

Torrsättning:  

Lördag den 19 sep. med lyft kl. 10.00-12.00, spel kl. 12.00-14.00. Båthuset.

Lördag den 3 okt. med lyft kl. 10.00-12.00, spel kl. 12.00-14.00. Båthuset.

 


Ni som skall lyfta anmäler er till Allan Jacobsson senast veckan

innan lyftdagen. 

Tel 0702-49 84 98


Ni som skall använda spel/ramp anmäler er till Christer Larsson

Senast veckan innan på tel. 0499-144 45 / 0706-70 94 65


Övrig tid för sjösättning och upptagning kostar 75: - extra/gång för medlem. Icke medlem 150:-/gångStyrelsemöte:                    

27 maj  kl. 18.00 Klubbstugan

Midsommarfest:               

19 juni kl. 13.00 Klubbstugan

Grillfest:                               

29 aug kl. 15.00 Klubbstugan

Styrelsemöte:                    

9 sept. kl. 17.30 Klubbstugan

Klubbmöte:                         

9 sept. kl. 19.00 Klubbstugan

Styrelsemöte:                    

2 dec. kl. 18.00 Klubbstugan

Styrelsemöte 2021:           

10 feb.  kl. 18.00  Klubbstugan

Årsmöte 2021:       

3 mars.  kl. 19.00 Klubbstugan

                                

 

Säkerhetsbesikta din båt genom våra besiktningsmän i klubben.


Om du vill veta mer om hur du skall göra för att säkerhetsbesikta din båt. Tag kontakt med Joakim Nyqvist


FUNGERAR DIN BRANDSLÄCKARE?