Mönsterås Båtklubb 

   

Mönsterås Båtklubbs Miljöplan

Miljöansvarig Joakim Nyquistmiljplanmbk.pdf

Ordförande har ordet

 

Hej klubbmedlemmar!

 

2018 var ett fantastiskt fint båt-år med tanke på den varma sommaren. Tyvärr var det sämre med grillningen som berodde på torkan, då det blev eldningsförbud.

 

Året började med ett årsmöte där varken ordförande, vice ordförande eller kassör kunde väljas eftersom förslag till nyval saknades. Vid ett extra klubbmöte (2018-04-21) valdes jag till ordförande, Roland Nyqvist till vice ordförande och Malene Wester till kassör.

 

Vi behöver få in fler medlemmar som är intresserade av förtroendeuppdrag i klubben. Alternativet är att vi blir en ekonomisk förening istället, vilket inte är något positivt för medlemmarna. En ungdomssektion skulle också vara en tillgång. Vi behöver en ungdomsledare som kan ta tag i den uppgiften. Det är ju trots allt de yngre som ska föra klubben vidare en dag.

 

Platsen som revisor är vakant efter årsmötet och som det är just nu behöver vi omgående ha en ny kassör eftersom Malene har avsagt sig uppdraget på grund av hälsoskäl. Hör gärna av er till mig eller styrelsen om någon är intresserad.

 

Många av sportfiskarna som har sjösatt i hamnarna har swishat en avgift så vi har fått in en hel del pengar på det. Positivt!

 

Det finns planer på att uppföra ännu ett båthus. Projektering och intresseanmälan har påbörjats.

 

Vi hade en trevlig midsommarfest i klubbstugan och vi kommer att ha samma upplägg i år. Vi börjar kl. 13.00 då vi intar sill med tillbehör. Var och en tar med sig sitt. Vi tänder grillen vid ca 17.30. Alla är hjärtligt välkomna! Vi kommer även att ha en grillkväll 31/8 då vi samlas och umgås. Lite spel och tävling finns på agendan. Vi träffas vid klubbstugan runt 15-tiden. Hoppas på en stor uppslutning i år. Förra året var vi inte så många men vi hade roligt och senare på kvällen kom medlemmar från Borgholms båtklubb och hälsade på.

 

Nu blickar vi framåt mot ett nytt år med nya möjligheter och hoppas på ännu en fin båtsäsong.

 

Ordförande, Johnny Fager

 

 

 

 

 

MBK:s Båtssektion

Efter några år av nybyggnationer och omfattande renoveringar har vi under 2018 genomfört några större projekt.

 

Under tidig höst fick vi möjlighet att muddra bassängen vid torr- och sjösättningskajen. Då en så kallad långgrävare fanns i närheten kunde vi utföra grävningen med en förmånlig etableringskostnad. Resultatet blev mycket bra.

 

 

Vi önska er en fin båtsommar!

Thomas, Allan, Henrik, Sten och Christer      

 

Bildbeskrivning

MBK: Hamnsektionen

Efter en fantastisk båtsommar har hösten varit ganska lugn och stillsam i hamnarna. Höststormarna som passerade gjorde det utan större bekymmer.

 

Arbetet som hamnfogde under hösten har inneburit att besvara ett antal samtal från sportfiskare som vill nyttja klubbens sjösättningsramp samt informera om betalning, parkering och sophantering.

 

I vintras gick en kätting av vid den gamla flytbryggan vid Lotsen, vilket måste åtgärdas i vår. Ett annat projekt som behöver påbörjas är att fylla ut och stötta upp marken vid de fasta bryggorna, då högvattnet har tagit med sig jorden ut i hamnen.

 

I samband med Lotsens dykinspektion av brygginfästningar kommer även Lakhamns bryggor kontrolleras av dykare. Utfallet av inspektionen hanteras under dom årliga arbetsdagarna.

 

Hoppas vi träffas under kommande arbetsdagar!

 

Skepp å hoj!

Patrik, Herman, Mickael, Ingemar, Kurt och Weine

 

 

Aktiviteter

  

Arbetsdagar gäller för medlemmar som ligger i hamnar eller båthusområde

Arbetsplikten för 2019 motsvarar 3 timmar eller 900: -

Följande arbetsdagar 

27 April och 4 maj kl.09.00-12.00

 

 

Vid båthuset


Sjösättning:                    

Lördag den 11 maj med lyft kl. 10.00-12.00, spel kl. 12.00-14.00. Båthuset.

Lördag den 25 maj med lyft kl. 10.00-12.00, spel kl. 12.00-14.00. Båthuset.

 

Torrsättning:  

Lördag den 21 sep. med lyft kl. 10.00-12.00, spel kl. 12.00-14.00. Båthuset.

Lördag den 5 okt. med lyft kl. 10.00-12.00, spel kl. 12.00-14.00. Båthuset.

 


Ni som skall lyfta anmäler er till Allan Jacobsson senast veckan

innan lyftdagen. 

Tel 0702-49 84 98


Ni som skall använda spel/ramp anmäler er till Christer Larsson

Senast veckan innan på tel. 0499-144 45 / 0706-70 94 65


Övrig tid för sjösättning och upptagning kostar 75: - extra/gång för medlem. Icke medlem 150:-/gångStyrelsemöte:                    

22 maj  kl. 18.00 Klubbstugan

Midsommarfest:               

21 juni kl. 13.00 Klubbstugan

Grillfest:                               

31 aug kl. 15.00 Klubbstugan

Styrelsemöte:                    

11 sept. kl. 17.30 Klubbstugan

Klubbmöte:                         

11 sept. kl. 19.00 Klubbstugan

Styrelsemöte:                    

4 dec. kl. 18.00 Klubbstugan

Styrelsemöte2020:           

12 feb.  kl. 18.00  Klubbstugan

Årsmöte 2020:       

4 mars.  kl. 19.00 Klubbstugan

                                

 

Säkerhetsbesikta din båt genom våra besiktningsmän i klubben.


Om du vill veta mer om hur du skall göra för att säkerhetsbesikta din båt. Tag kontakt med Joakim Nyqvist


FUNGERAR DIN BRANDSLÄCKARE?