Mönsterås Båtklubb 

   

Mönsterås Båtklubbs Miljöplan

Miljöansvarig Joakim Nyquistmiljplanmbk.pdf

Ordförande har ordet

 

 

Sommaren är snart här.

 

 

Hej alla medlemmar!

 

Vi lever fortfarande i en orolig tid med Covid-19 runt omkring oss men vi håller ut och kämpar på. Positivt är ju ändå att vaccinationerna är igång och vi ser naturligtvis fram mot sjösättning och en lång härlig sommar.

 

P.g.a. rådande omständigheter har vi inte haft något årsmöte än, det flyttas fram till lördagen 11 september kl. 15.00. Vi hoppas på att fler medlemmar kan delta, då mötet ligger på en helg.

 

Vi behöver fortfarande få fler medlemmar som är intresserade av förtroendeuppdrag i klubben, och vi behöver en ungdomsledare som kan få igång en ungdomssektion. Hör gärna av er till mig eller styrelsen om någon är intresserad.

 

Förra sommaren var vi flera som var med och delade på bemanningen av gästhamnen, och det fungerade otroligt bra. Vi hoppas på att uppslutningen blir lika bra i sommar. Även i år kommer det att kunna räknas som gjord arbetsplikt.

 

Vi bemannar gästhamnen veckorna 24-35. Under veckan må-sö kollar man till servicehuset så det ser snyggt ut och fyller på det som fattas. Städar vid behov. Tömmer papperskorgar, vattnar blommor vid behov. Tar emot samtal och lämnar ut kod till servicehuset när gästen har swishat eller betalat kontant i brevlådan.

 

Hör av er till mig på 070-327 24 76 om ni är intresserade.

 

Tack till alla förtroendevalda som ställer upp och gör vår klubb levande. Nu håller vi i och håller ut så är det snart härlig sommar och dags att fara ut på böljan den blå.

 

Ordförande, Johnny Fager

 


 

 

 

 

 

MBK:s Båtssektion

Nu har en del båtägare fått vårkänslor, dörrarna i båthusen har öppnats och vårvärmen har släppts in. Längtan i dessa pandemitider är väl att ha något roligt att göra tillsammans Hoppas det blir bättre fram i sommar så att vi kan träffas ute på sjön.

 

Vi har ett problem med sjösättnings- och upptagningsbryggan. Betongklumpen längst in mot land har börjat att ge sig, den är underminerad och måste göras något åt. Frågan har lyfts i styrelsen och förlag till lösning håller på att arbetas fram

 

Bildbeskrivning

MBK: Hamnsektionen

Under våren monterades skyltar upp med information om sjösättningsavgift för icke medlemmar vid sjösättningsramperna vid Lotsen och Lakhamn. Under hela året har detta genererat intäkter till klubben via swish-betalningar.

 

På arbetsdagarna färdigställdes de nya andelsplatserna vid inre gästbryggan. Då efterfrågan fortfarande är stor har vi beslutat att utöka med ytterligare två andelsplatser på gästbryggan.

Skyltarna som sattes upp med information om sjösättningsavgift har genererat intäkter över förväntan. Pengarna kommer att användas till den nya sjösättningsrampen som skall installeras till våren.

Då efterfrågan och kölistan på båtplatser är hög, har vi beslutat att gå igenom samtliga båtplatser för att utnyttja hamnen så effektivt som möjligt, d.v.s. rätt storlek på platsen i förhållande till storlek på båten. Ber Er också vänligen meddela Weine Rotviker tel: 073/9927770 i så god tid som möjligt om ni INTE ska använda er båtplats kommande säsong. Klubben kan då hyra ut den åt Er och samtidigt behöver ni inte betala hyra för den. Skickar med en liten påminnelse om våra bestämmelser angående uthyrning av båtplats m. m. 

 § 3

Båtplatsen är personlig och får ej utan medgivande från MBK överlåtas, uthyras eller utlånas, MBK får disponera tillfälligt ledig plats för gästande båtar, eventuell avgift tillfaller MBK. Om ledig plats uthyrs för säsong fritas båtägaren från årshyran.  

Outnyttjad båtplats som inte användes inom 3 år skall återköpas av MBK, om inte annat har överenskommit parterna emellan.

Båt får ej läggas på annan än anvisad plats, annat än om fara för haveri eller annan skada föreligger. Vid försäljning av båt må den nye ägaren, om den förre ägaren ej längre erfordrar båtplatsen, disponera platsen till respektive säsongs slut under förutsättning att skyldighet enligt denna hamnordning iakttages och gällande villkor. Det åligger den ursprunglige platsägaren att före verkställande försäljning anmäla detta till MBK. Båtplats kan överlåtas till dotter eller son, som meddelar detta till MBK. Om kölista till platser finns skall turordning gälla.

 

Vid Lotsen har arbetet med att säkra schaktkanten runt bryggorna slutförts och förrådet har målats färdigt.

Vid Lotsen har ett arbete, med att säkra schaktkanten under de fasta bryggorna, startats upp för att undvika att dessa undermineras. Detta arbete kommer att fortsätta etappvis under kommande år. Utbyte av kättingar till den äldre flytbryggan har också utförts. 

 

Beslut har tagits skapa fyra andelsplatser för större båtar på den inre delen av gästbryggan. Material är inköpt och arbetet kommer att färdigställas inför sjösättning våren 2020.

 

Stort tack till ALLA som ställt upp under året!

Hoppas vi ses på kommande arbetsdagar


Patrik, Herman, Mikael, Weine, Ingemar och Kurt


 

 

 

Aktiviteter

  

Arbetsdagar gäller för medlemmar som ligger i hamnar eller båthusområde

Arbetsplikten för 2021 motsvarar 3 timmar eller 900: -

Följande arbetsdagar 

24 april och 1 maj kl.09.00-12.00

 

 

Vid båthuset


Sjösättning:                    

Lördag den 8 maj med lyft kl. 10.00-12.00, spel kl. 12.00-14.00. Båthuset.

Lördag den 22 maj med lyft kl. 10.00-12.00, spel kl. 12.00-14.00. Båthuset. 

 

Torrsättning:  

Lördag den 18 sep. med lyft kl. 10.00-12.00, spel kl. 12.00-14.00. Båthuset.

Lördag den 2 okt. med lyft kl. 10.00-12.00, spel kl. 12.00-14.00. Båthuset.

 

Ni som skall lyfta anmäler er till Allan Jacobsson senast veckan innan lyftdagen. Tel. 070 - 249 84 98


 


Ni som skall använda spel/ramp anmäler er till Christer Larsson senast veckan innan. Tel. 0499-144 45 / 070 - 670 94 65

 


Nyttjande av ramp eller kaj för sjö- och torrsättning kostar 75: - /gång för medlem. Icke medlem 150:-/gång.

(För medlemmar som har båtuppställningsplats på båthusområdet ingår avgiften i årshyran)Styrelsemöte:  

26 maj  kl. 18.00     Klubbstugan

Styrelsemöte:  

8 sept. kl. 18:00      Klubbstugan

Årsmöte: 

(Med reservation för Covidläget)          

11 sept. kl. 15.00      Klubbstugan

Styrelsemöte:  

8 dec.  kl. 18.00        Klubbstugan

Styrelsemöte:  2022      

9 feb.  kl. 18.00         Klubbstugan

Årsmöte:           2022      

2 mars.  kl. 19.00     Klubbstugan

 

 

Säkerhetsbesikta din båt genom våra besiktningsmän i klubben.


Om du vill veta mer om hur du skall göra för att säkerhetsbesikta din båt. Tag kontakt med Joakim Nyqvist


FUNGERAR DIN BRANDSLÄCKARE?

 

Bildbeskrivning