Mönsterås Båtklubb 

   

Kontaktuppgifter


 

STYRELSEN

 

 

 

 

Ordf.

Johnny Fager

0499-124 76

070-327 24 76

 

V.ordf.

Roland Nyquist

0499-444 09

070-549 15 18

 

Sekr.

Henrik Johansson

 

070-589 11 81

 

Kassör

Marlene Wester

 

070-294 12 29

 

Styrelseled.

Christer Larsson

0499-144 45

070-670 94 65

 

Styrelseled.

Weine Rotviker

 

073-992 77 70

 

Styrelseled.

Patrik Lund

0491-50045

070-699 87 21

 

 

 

 

 

FÖRTR.VALDA

 

 

 

 

Suppl.

Herman Medhammar

 

073-732 23 35

 

Suppl.

Mickael Sjögren

0499-12234

073-333 66 33

 

Revisor

Peter Ljung

0481–12114

 

 

Revisor

Ingrid Jakobsson

0499-134 94

 

 

Register/platser

Weine Rotviker

 

073-992 77 70

 

Valberedning

Johan Mylleri

 

 

 

Valberedning

Sten Forsberg

0491-133 66

070-558 73 73

 

Valberedning

Magnus Klase

0499-102 32

 

 

 

 

 

UNDERH.SEK.

 

 

 

 

Brandbesikt.

Magnus Klase

0499-102 32

 

 

Byggansv.

Lennart Stark

0499-133 83

070-649 60 60

 

Elektr. Besikt.

Per Wallén

0499-140 96

076-832 96 33

 

Miljöomb.

Joakim Nyquist

 

076-147 67 34

 

Radio/utbild.

Roland Nyquist

0499-444 09

070-549 15 18

 

Tillsynsman

Nils-Gunnar Sjöberg

 

073-038 80 75

 

 

 

 

 

BÅTHUSSEK.

 

 

 

 

Varvschef.

Christer Larsson

0499-144 45

070-670 94 65

 

Övriga

Allan Jacobsson

 

070-249 84 98

 

Övriga

Thomas Stålberg

0499-135 36

 

 

Övriga

Sten Forsberg

0491-133 66

070-558 73 73

 

Övriga

Henrik Johansson

 

070-589 11 81

 

 

 

 

 

HAMNSEK

 

 

 

 

 

Sam.kallande

Patrik Lund

0491-500 45

070-699 87 21

 

Lakhamn

Mickael Sjögren

0499-12234

073-333 66 33

 

Lotsen

Herman Medhammar

 

073-732 23 35

 

Övriga(dykare)

Ingemar Alexandersson

 

 

 

Övriga

Kurt Medhammar

 

 

 

Gästhamnsansv.

Weine Rotviker

 

073-992 77 70

 

Båtplatsansv.

Weine Rotviker

 

073-992 77 70

 

 

 

 

 

 

 

 

BÅTBESIKTNING

 

 

 

 

Besiktningsman

Joakim Nyquist

0499-442 57 076-147 67 34

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTMAN FÖRSÄKRINGAR

 

 

 

 

Patrik Lund

0491-50045

070-699 87 21

FESTKOMMITÉ

 

 

 

 

 Sam.kallande

Lena Fager 

 

073-936 50 08

 

 

Lars & Yvonne  Berg

 

070-595 23 60

 

 

Ingemar Alexandersson

076-130 19 99

 

 

Marlene Wester

 

070-294 12 29

 

     

 

 

 

     

Kontaktformulär

  

Läge

  

Nu är ni välkomna att hyra klubbstugan i Lakhamn.

 

Vår vackert belägna klubbstuga i Lakhamn är färdig och vi ser gärna

att den utnyttjas. Den lämpar sig utmärkt för mindre konferenser, personalgrupper,

Föreningsträffar, fester m.m. I stugan finns den utrustning som behövs för dessa aktiviteter. Varför inte träffa familj och vänner en helg med grillning och solnedgång över Mönsteråsviken.  Midsommarafton är klubbstugan till för alla medlemmar att träffas och umgås.

 

Kostnad/dygn:                             

Företag 1000: -

Medlem 300: - 

Depositionsavgift 500:-