Mönsterås Båtklubb 

   

Kontaktuppgifter


MÖNSTERÅS BÅTKLUBB s

Styrelse och Förtroendevalda

 

STYRELSEN      
Ordf.


V.ordf. Roland Nyquist 0499-444 09 070-549 15 18
Sekr. Håkan Spärlin   070-259 77 99
Kassör Joakim Simonsson  0499-457 20  
Styrelseled. Christer Larsson 0499-144 45 070-670 94 65
Styrelseled. Henrik Johansson   070-589 11 81
Styrelseled. Weine Rotviker 0499-123 23 073-992 77 70
FÖRTR.VALDA      
Suppl. Herman Medhammar 073-732 23 35  
Suppl. Christer Lundgren 0499-100 62 072-211 02 28
Revisor

 
Revisor Ingrid Jakobsson 0499-134 94  
Register  Styrelsen    
Valberedning Johnny Fager 0499-124 76 070-327 24 76
Valberedning Sten Forsberg 0491-133 66 070-558 73 73
Valberedning Magnus Klase 0499-102 32  
UNDERH.SEK.      
Brandbesikt. Magnus Klase 0499-102 32   
Byggansv. Lennart Stark 0499-133 83 070-649 60 60
Elekt. Besikt. Per Wallén 0499-140 96 076-832 96 33
Miljöomb. Joakim Nyquist 0499-442 57 070-407 55 73
Radio/utbild. Roland Nyquist 0499-444 09 070-549 15 18
Tillsynsman Nils-Gunnar Sjöberg   073-038 80 75
BÅTHUSSEK.      
Varvschef. Christer Larsson 0499-144 45 070-670 94 65
Övriga Allan Jacobsson 0499-237 11 070-249 84 98
Övriga Thomas Stålberg 0499-135 36  
Övriga Sten Forsberg 0491-133 66 070-558 73 73
Övriga Henrik Johansson   070-589 11 81
HAMNSEK.      
Båtplatsavtal      
Lakhamn/Lotsen Weine Rotviker 0499-123 23 073-992 77 70
Hamnfogde Lots. Christer Lundgren 0499-100 62 072-211 02 28
Hamnfogde Lakh. Herman Medhammar   073-732 23 35
Övriga Christer Lundgren 0499-100 62 072-211 02 28
Övriga Kurt Medhammar 0499-131 44 070-694 40 17
Övriga Johnny Fager 0499-124 76 070-327 24 76
STUGSEK.      
Sammankall. Weine Rotviker 0499-123 23 073-992 77 70
Övriga Johan Anell   070-653 90 11
Övriga Sten Forsberg 0491-133 66 070-558 73 73
Övriga Lars Berg 0499-443 77 070-595 23 60
STUGVÄRDAR      
Weine & Marie Rotviker 0499-12323 073-992 77 70
BÅTBESIKTNING    
Besiktningsman Joakim Nyquist    
FESTKOMMITÉ      
Alf Jacobsson 0499-134 94 070-687 78 77
Lars & Yvonne Berg  0499-44377 070-595 23 60
Ingemar Alexandersson    076-130 19 99

 

Kontaktformulär

  

Läge

  

Nu är ni välkomna att hyra klubbstugan i Lakhamn.

 

Vår vackert belägna klubbstuga i Lakhamn är färdig och vi ser gärna

att den utnyttjas. Den lämpar sig utmärkt för mindre konferenser, personalgrupper,

Föreningsträffar, fester m.m. I stugan finns den utrustning som behövs för dessa aktiviteter. Varför inte träffa familj och vänner en helg med grillning och solnedgång över Mönsteråsviken.  Midsommarafton är klubbstugan till för alla medlemmar att träffas och umgås.

 

Kostnad/dygn:                             

Företag 1000: -

Medlem 300: - 

Depositionsavgift 500:-