Mönsterås Båtklubb 

   

Kontaktuppgifter


STYRELSEN      
Ordf. Johnny Fager   070 – 327 24 76
V.ordf. Roland Nyquist   070 – 549 15 18
Sekr. Henrik Stark   070 – 589 11 81
Kassör Göran Wretås   070 – 694 16 43
Styrelseled. Christer Larsson 0499 – 144 45 070 – 670 94 65
Styrelseled. Patrik Lund 0491 – 500 45 070 – 699 87 21
Styrelseled. Weine Rotviker   073 – 992 77 70
       
FÖRTR.VALDA      
Suppl. Herman Medhammar 073 – 732 23 35  
Suppl. Mickael Sjögren 0499 – 122 34 073 – 333 66 33
Revisor Peter Ljung 0481 – 121 14  
Revisor suppl. Ingrid Jakobsson 0499 – 134 94  
Registeransv. Weine Rotviker   073 – 992 77 70
Valberedning Kalle Mylläri   070 – 190 67 87
Valberedning Sten Forsberg 0491 – 133 66 070 – 558 73 73
Valberedning Magnus Klase 0499 – 102 32  
       
UNDERH.SEK.      
Brandbesikt. Magnus Klase 0499 – 102 32  
Byggansv. Lennart Stark   070 – 649 60 60
Elektr. Besikt. Per Wallén 0499 – 140 96 076 – 832 96 33
Miljöomb. Joakim Nyquist   076 – 147 67 34
Radio/utbild. Roland Nyquist 0499 – 444 09 070 – 549 15 18
Tillsynsman Nils-Gunnar Sjöberg   073 – 038 80 75
       
BÅTHUSSEK.      
Varvschef Christer Larsson 0499 – 144 45 070 – 670 94 65
Båthus A Thomas Stålberg 0499 – 135 36  
Båthus B Sten Forsberg 0491-133 66 070 – 558 73 73
Båthus C Henrik Stark   070 – 589 11 81
Ytterområde Sten Forsberg 0491 – 133 66 070 – 558 73 73
       
HAMNSEK.      
Sammankallande Patrik Lund 0491 – 500 45 070 – 699 87 21
Hamnfogde Lots. Herman Medhammar 073 – 732 23 35  
Hamnfogde Lakh. Mickael Sjögren   073 – 333 66 33
Övriga Ingemar Alexandersson 076 – 130 19 99  
Övriga Kurt Medhammar 0499 – 131 44 070 – 694 40 17


 
       
STUGSEK.      
Sammankalland Weine Rotviker   073 – 992 77 70
Övriga Johan Anell   070 – 653 90 11
Övriga Sten Forsberg 0491 – 133 66 070 – 558 73 73
Övriga Lars Berg 0499 – 443 77 070 – 595 23 60
       
STUGVÄRDAR      
  Weine & Marie Rotviker    073 – 992 77 70
       
BÅTBESIKTNING      
Besiktningsman Joakim Nyquist 0499 – 442 57 070 – 407 55 73
       
KONTAKTMAN FÖRSÄKRINGAR    
  Patrik Lund 0491 – 500 45 070 – 699 87 21
       
FESTKOMMITÉ      
  Lena Fager   073 – 936 50 08
  Lars & Yvonne Berg   070 – 595 23 60
  Allan Jacobsson   070 – 249 84 98
  Ingemar Alexandersson   076 – 130 19 99

Kontaktformulär

  

Läge

  

Nu är ni välkomna att hyra klubbstugan i Lakhamn.

 

Vår vackert belägna klubbstuga i Lakhamn är färdig och vi ser gärna

att den utnyttjas. Den lämpar sig utmärkt för mindre konferenser, personalgrupper,

Föreningsträffar, fester m.m. I stugan finns den utrustning som behövs för dessa aktiviteter. Varför inte träffa familj och vänner en helg med grillning och solnedgång över Mönsteråsviken.  Midsommarafton är klubbstugan till för alla medlemmar att träffas och umgås.

 

Kostnad/dygn:                             

Företag 1000: -

Medlem 300: - 

Depositionsavgift 500:-