Mönsterås Båtklubb 

   

Kontaktuppgifter


STYRELSEN      
Ordf. Johnny Fager   070–327 2476
V.ordf. Roland Nyquist   070–549 1518
Sekr. Henrik Stark   070–589 1181
Kassör Göran Wretås
070-694 1643
Styrelseled. Christer Larsson 0499–144 45 070–670 9465
Styrelseled. Patrik Lund 0491–500 45 070–699 8721
Styrelseled. Weine Rotviker   073–992 7770
Vice kassör  Ingemar Alexandersson   076-1301999 
FÖRTR.VALDA      
Suppl. Herman Medhammar
073-732 2335
Suppl. Mickael Sjögren 0499–122 34 073–333 6633
Revisor Peter Ljung 0481–121 14  
Revisor suppl. Ingrid Jakobsson 0499–134 94  
Registeransv. Weine Rotviker   073–992 7770
Valberedning Kalle Mylläri   070–190 6787
Valberedning Sten Forsberg 0491–133 66 070–558 7373
Valberedning Magnus Klase 0499–102 32  
       
UNDERH.SEK.      
Brandbesikt. Magnus Klase 0499– 102 32  
Byggansv. Lennart Stark   070–649 6060
Elektr. Besikt. Per Wallén 0499–140 96 076–832 9633
Miljöomb. Joakim Nyquist   076–147 6734
Säkerhet Roland Nyquist 0499–444 09 070–549 1518
Tillsynsman Kurt Medhammar 0499-131 44 070-694 40 17
       
BÅTHUSSEK.      
Varvschef Christer Larsson 0499–144 45 070–670 9465
Båthus A Thomas Stålberg 0499–135 36  
Båthus B Allan Jacobsson
070-294 8498
Båthus C Henrik Stark   070–589 1181
Ytterområde Sten Forsberg 0491–133 66 070–558 7373
       
HAMNSEK.      
Sammankallande Patrik Lund 0491–500 45 070–699 8721
Hamnfogde Lots. Herman Medhammar
073–732 2335
Hamnfogde Lakh. Mickael Sjögren   073–333 6633
Övriga Ingemar Alexandersson
076–130 1999
Övriga Kurt Medhammar 0499–131 44 070–694 4017
Gästhamnsansvarig Otto Fransson    070-301 8285
       
STUGSEK.      
Sammankalland Weine Rotviker   073–992 7770
Övriga Johan Anell   070–653 9011
Övriga Sten Forsberg 0491–133 66 070–558 7373
Övriga Lars Berg 0499–443 77 070–595 2360
       
STUGVÄRDAR      
  Weine & Marie Rotviker    073–992 7770
       

     

     
KONTAKTMAN FÖRSÄKRINGAR    
  Patrik Lund 0491–500 45 070–699 8721
       
FESTKOMMITÉ
 
 
   
  Lars & Yvonne Berg   070–595 2360
 
   
  Ingemar Alexandersson   076–130 1999

Kontaktformulär

  

Läge

  

Nu är ni välkomna att hyra klubbstugan i Lakhamn.

 

Vår vackert belägna klubbstuga i Lakhamn är färdig och vi ser gärna

att den utnyttjas. Den lämpar sig utmärkt för mindre konferenser, personalgrupper,

Föreningsträffar, fester m.m. I stugan finns den utrustning som behövs för dessa aktiviteter. Varför inte träffa familj och vänner en helg med grillning och solnedgång över Mönsteråsviken.  Midsommarafton är klubbstugan till för alla medlemmar att träffas och umgås.

 

Kostnad/dygn:                             

Företag 1000: -

Medlem 300: -