Mönsterås Båtklubb 

   

Kontaktuppgifter


STYRELSEN                

Ordf.                       Johnny Fager                                        070 – 327 24 76

V.ordf.                        Mikael Sjögren                                               073 – 333 66 33

Sekr.                           Henrik Stark                                                   070 – 589 11 81

Kassör                        Mattias Netz                                                   073 – 671 46 15

Vise kassör.               Ingemar Alexandersson                              076 – 130 19 99

Styrelseled.               Christer Larsson                                            070 – 670 94 65

Styrelseled.               Patrik Lund                                                    070 – 699 87 21

Styrelseled.               Weine Rotviker                                             073 – 992 77 70

 

FÖRTR.VALDA          

Suppl.                         Herman Medhammar                                 073 – 732 23 35

Suppl.                         Mikael Petersson                                           070 – 270 68 89

Revisor                       Peter Ljung                                                    070 – 518 21 14

Revisor suppl.           Ingrid Jakobsson                                          070 – 537 50 15

Registeransv.            Weine Rotviker                                             073 – 992 77 70

Valberedning            Ingemar Alexandersson                              076 – 130 19 99

Valberedning            Sten Forsberg                                                070 – 558 73 73

Valberedning            Mattias Netz                                                  073 – 671 46 15

 

UNDERH.SEK.           

Brandbesikt.              Magnus Klase                                                0499 – 102 32

Byggansv.                   Lennart Stark                                                 070 – 649 60 60

Elektr. Besikt.            Per Wallén                                                     076 – 832 96 33

Miljöomb.                  Joakim Nyquist                                              076 – 147 67 34

Tillsynsman                Kurt Medhammar                         070 – 694 40 17

 

BÅTHUSSEK.             

Varvschef                  Christer Larsson                                            070 – 670 94 65

Båthus A                    Thomas Stålberg                                          072 – 577 09 46

Båthus B                    Allan Jacobsson                                            070 – 249 84 98

Båthus C                    Henrik Stark                                                   070 – 589 11 81

Ytterområde             Sten Forsberg                                                070 – 558 73 73

 

HAMNSEK.                

Sammankallande      Patrik Lund                                                    070 – 699 87 21

Hamnfogde Lots.      Herman Medhammar                                  073 – 732 23 35

Hamnfogde Lakh.     Mikael Petersson                                         070 – 270 68 89

Övriga                        Ingemar Alexandersson                              076 – 130 19 99

Övriga                        Kurt Medhammar                                         070 – 694 40 17

Övriga                        Jan Johansson                                               070 – 087 18 64

Övriga                        Kent Fager                                                     070 – 669 97 51

Gästhamnsansvarig Otto Fransson                                               070 – 301 82 85

 

STUGSEK.                   

Sammankallande      Weine Rotviker                                             073 – 992 77 70

Övriga                        Johan Anell                                                    070 – 653 90 11

Övriga                        Sten Forsberg                                                070 – 558 73 73

Övriga                        Lars Berg                                                        070 – 595 23 60

 

STUGVÄRDAR

Weine & Marie Rotviker                                                                 073 – 992 77 70

 

 

KONTAKTMAN FÖRSÄKRINGAR

Patrik Lund                                                                                        070 – 699 87 21

 

FESTKOMMITÉ

Lars & Yvonne Berg                                                           070 – 595 23 60

Ingemar Alexandersson                                                                  076 – 130 19 99

 

HEMSIDAN               

Staffan Johansson                                                                            070 – 564 80 49

 

 

Kontaktformulär

  

Läge

  

Nu är ni välkomna att hyra klubbstugan i Lakhamn.

 

Vår vackert belägna klubbstuga i Lakhamn är färdig och vi ser gärna

att den utnyttjas. Den lämpar sig utmärkt för mindre konferenser, personalgrupper,

Föreningsträffar, fester m.m. I stugan finns den utrustning som behövs för dessa aktiviteter. Varför inte träffa familj och vänner en helg med grillning och solnedgång över Mönsteråsviken.  Midsommarafton är klubbstugan till för alla medlemmar att träffas och umgås.

 

Kostnad/dygn:                             

Företag 1000: -

Medlem 300: -