www.masbk.se
Mönsterås Båtklubb

Kontaktuppgifter

STYRELSEN                
Ordf.                           Johnny Fager                                            070 – 327 24 76
V.ordf.                        Mikael Sjögren                                          073 – 333 66 33
Sekr.                           Henrik Stark                                              070 – 589 11 81
Kassör                        Mattias Netz                                             073 – 671 46 15
Vise kassör.               Ingemar Alexandersson                         076 – 130 19 99
Styrelseled.               Christer Larsson                                       070 – 670 94 65
Styrelseled.               Patrik Lund                                                070 – 699 87 21
Styrelseled.               Weine Rotviker                                          073 – 992 77 70

 

FÖRTR.VALDA          
Suppl.                         Herman Medhammar                             073 – 732 23 35
Suppl.                         Mikael Petersson                                     070 – 270 68 89
Revisor                       Peter Ljung                                               070 – 518 21 14
Revisor suppl.           Ingrid Jakobsson                                      070 – 537 50 15
Registeransv.            Weine Rotviker                                         073 – 992 77 70
Valberedning            Ingemar Alexandersson                         076 – 130 19 99
Valberedning            Sten Forsberg                                           070 – 558 73 73
Valberedning            Mattias Netz                                             073 – 671 46 15

 

UNDERH.SEK.           
Brandbesikt.              Magnus Klase                                         0499 – 102 32
Byggansv.                  Lennart Stark                                          070 – 649 60 60
Elektr. Besikt.            Per Wallén                                               076 – 832 96 33
Miljöomb.                  Joakim Nyquist                                        076 – 147 67 34
Tillsynsman               Kurt Medhammar                                   070 – 694 40 17

 

BÅTHUSSEK.             
Varvschef                  Christer Larsson                                      070 – 670 94 65
Båthus A                    Thomas Stålberg                                     072 – 577 09 46
Båthus B                    Allan Jacobsson                                       070 – 249 84 98
Båthus C                    Henrik Stark                                             070 – 589 11 81
Ytterområde             Sten Forsberg                                          070 – 558 73 73

 

HAMNSEK.                
Sammankallande      Patrik Lund                                              070 – 699 87 21
Hamnfogde Lots.      Herman Medhammar                            073 – 732 23 35
Hamnfogde Lakh.     Mikael Petersson                                    070 – 270 68 89
Övriga                         Ingemar Alexandersson                         076 – 130 19 99
Övriga                         Kurt Medhammar                                   070 – 694 40 17
Övriga                         Jan Johansson                                          070 – 087 18 64
Övriga                         Kent Fager                                                070 – 669 97 51
Gästhamnsansvarig Otto Fransson                                          070 – 301 82 85

 

STUGSEK.                   
Sammankallande      Weine Rotviker                                        073 – 992 77 70
Övriga                         Johan Anell                                               070 – 653 90 11
Övriga                         Sten Forsberg                                          070 – 558 73 73
Övriga                         Lars Berg                                                  070 – 595 23 60


STUGVÄRDAR
Weine & Marie Rotviker                                                             073 – 992 77 70

 

KONTAKTMAN FÖRSÄKRINGAR
Patrik Lund                                                                                  070 – 699 87 21

 

FESTKOMMITÉ
Lars & Yvonne Berg                                                                   070 – 595 23 60
Ingemar Alexandersson                                                            076 – 130 19 99

 

HEMSIDAN               
Staffan Johansson                                                                     070 – 564 80 49

Läge

Nu är ni välkomna att hyra klubbstugan i Lakhamn.

Vår vackert belägna klubbstuga i Lakhamn är färdig och vi ser gärna att den utnyttjas. Den lämpar sig utmärkt för mindre konferenser, personalgrupper, Föreningsträffar, fester m.m. I stugan finns den utrustning som behövs för dessa aktiviteter. Varför inte träffa familj och vänner en helg med grillning och solnedgång över Mönsteråsviken.  Midsommarafton är klubbstugan till för alla medlemmar att träffas och umgås.

Kostnad/dygn:                             
Företag 1000: -
Medlem 300: - 

Kontaktformulär

Datum Namn E-post Meddelande Skicka

Kontakt

E-post              mbk@masbk.se
Adress             Box 19, 383 21 Mönsterås

Legalt

Copyright © Mönsterås Båtklubb.
Alla Rättigheter Reserverade.